ЕКСТРЕНЕ ТА АМБУЛАТОРНЕ ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Екстрене та амбулаторне ортопедо-травматологічне відділення поліклініки №1 є структурним підрозділом КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1». У відділенні працюють сучасні кабінети для прийому пацієнтів (один з яких для екстреного прийому), перев’язувальна, операційна, гіпсова, тут же розташований кабінет рентгена.

Завідувач відділенням Сухоставець Володимир Олександрович, лікар другої категорії

Від організації спеціалізованої допомоги на першому головному етапі, її якості та високої культури залежить відновлення здоров’я та працездатності населення. І в цій важливій справі велика роль медичного працівника, тому що він одночасно з лікуванням хворих виконує функції організатора охорони здоров’я. Таким організатором є завідувач відділення, лікар другої категорії Сухоставець Володимир Олександрович, міський позаштатний ортопед-травматолог.
У відділенні працюють 10 лікарів, які надають екстрену та амбулаторну допомогу населенню міста (п’ять з них мають першу категорію).

Лікар ортопед-травматолог Євтушенко Григорій Федорович лікар першої категорії

Норець Юрій Павлович – лікар травмпункту, перша категорія;
Силка Олександр Андрійович – лікар травмпункту, перша категорія;
Соболєв Олександр Юрійович – лікар травмпункту, перша категорія;
Шевченко Владислав Валерійович лікар травмпункту,
Козирь Олександр Олександрович – лікар травмпункту, без категорії ( в зв’язку з недостатнім стажем роботи).

Лікар ортопед-травматолог Котенко Ростислав Іванович, лікар першої категорії

Пахалович Володимир Миколайович – лікар травмпункту, без категорії ( в зв’язку з недостатнім стажем роботи).
Штат відділення укомплектований висококваліфікованим середнім медичним персоналом (у 4 медсестер вища категорія, у 6 – перша)
За рік до відділення за екстреною травматологічною допомогою звертається близько 18 тисяч хворих та 25 тисяч хворих отримують медичну допомогу на амбулаторному прийомі.
Близько 98 % хворих з пошкодженнями опорно-рухової, системи починають та закінчують лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах.
Відділення забезпечене усім необхідним для надання допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями
опорно-рухового апарату. Створені умови для своєчасної якісної діагностики захворювань та надання невідкладної допомоги хворим, що її потребують.
Відділення здійснює:
- Цілодобове надання екстреної амбулаторної травматологічної допомоги постраждалим.
- Сортування хворих, що надійшли. Лікар травматологічного пункту виявляє постраждалих і тих, які потребують стаціонарного лікування та направляє їх на госпіталізацію до відповідних відділень: травматологічного, нейрохірургічного, хірургічного і т.п.
- Первинний огляд травмованих та лікування до повного відновлення здоров’я та працездатності. В короткий час первинного прийому лікар вирішує питання діагностики та лікування хворого. Крім того лікар також проводить блокади, репозиції, обробку ран та інші маніпуляції.
- Лікування хворих, виписаних із стаціонару (доліковування) – спостереження хворих в період іммобілізації, зняття гіпсових пов'язок, визначення подальшої тактики, відновне лікування (фізіотерапія, ЛФК та ін.).
- Профілактика травматизму. Лікарі беруть участь у розборі випадків травм, виступають з лекціями, бесідами, сприяють поширенню наочної агітації.
Відповідальність та уважність до хворих, високий інтелект, вміння працювати руками у поєднанні з чіткою координацією рухів, постійне самовдосконалення, співпереживання, рішучість і холоднокровність притаманні медичному персоналу екстреного та амбулаторного ортопедо-травматологічного відділення.

Контактний телефон: 70-13-30

Колектив відділення