КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Завідувач кардіологічним відділенням Желєзний Володимир Петрович, лікар-кардіолог вищої категорії

Кардіологічне відділення розміщене на першому поверсі головного корпусу лікарні. Відділення надає цілодобову ургентну стаціонарну допомогу мешканцям міста Суми з патологією серцево-судинної системи.

Відділення розділене центральним холом на планову половину, яка складається із 20 ліжок для хворих з хронічною патологією серцево-судинної системи та ургентну – 40 ліжок для ургентних хворих. В 2014 році відділення здобуло статус „Чиста лікарня - безпечна для пацієнта”. Штати у відділенні встановлені у відповідності до рекомендованих штатних нормативів. Лікарі працюють згідно графіка чергувань, забезпечують лікування хворих у відділенні, огляд та невідкладну допомогу хворим кардіологічного профілю у приймальному відділенні, а також консультують кардіологічних хворих у інших відділеннях лікарні та міста. Завідувач відділенням лікар - вищої категорії Железний Володимир Петрович.

 

По штату:

 

Лікарів

З них:

 • З вищою категорією – 10

 • З першою категорією – 2

 • З другою категорією – 3

1 лікар має ступінь кандидата медичних наук.

15

Молодших спеціалістів з медичною освітою

26

Молодших медичних сестер

12

 

За рік у середньому проліковано 1870 пацієнтів.

З них: ургентно – 1250 пацієнтів

планово – 620 пацієнтів

Ургентна половина відділення включає в себе:

 • реанімаційний зал;

 • палати інтенсивної терапії;

 • маніпуляційний кабінет;

 • процедурний кабінет;

 • кабінет функціональної діагностики;

 • пост;

 • ординаторська;

 • кабінет завідувача;

 • санітарний блок.

Структура планової половини відділення включає в себе:

 • палати планової терапії;

 • маніпуляційний кабінет;

 • кабінет старшої сестри медичної;

 • пост;

 • ординаторська;

 • кабінет сестри господарки;

 • сестринська кімната;

 • санітарний блок;

 • технічні приміщення.

Медичні сестри мають спеціальну підготовку для роботи у відділенні невідкладної кардіології, володіють всіма необхідними маніпуляціями.

За останні роки у відділенні проведено багато заходів для покращення матеріально-технічної бази, а саме – за позабюджетні кошти проведено ремонти палат, маніпуляційних, їдальні, коридорів, службових приміщень для персоналу.

У 4 палатах встановлено душові кабіни, майже в кожну палату придбано холодильник.

Відділення оснащене апаратурою та медичними інструментами, згідно табеля оснащення.

Реанімаційний зал обладнаний:

 • дефібрилятором “Біфазік”;

 • кардіомонітором МЕС-1000;

 • рефлекторною лампою;

 • апаратом штучної вентиляції легень ”Каріна”;

 • системою моніторингу пацієнта “Inteli”.

Кабінет функціональної діагностики оснащений:

 • апарат для добового Холтерівського моніторування

 • 3-х канальними кардіографами;

 • 6-ти канальним ЕКГ апаратом;

 • велоергометром ПУВЗ- 02;

 • комплексом діагностичним ”Cardio".

У відділенні надається допомога хворим з гострим та хронічним порушенням кровообігу.

Хворі, які лікуються у відділенні можуть пройти необхідні обстеження на сучасному рівні: добовий моніторинг АТ, ЕКГ, Холтерівське моніторування, велоергометрію, Ехо-КГ, варіабельність серцевого ритму, рентгенологічне дослідження, бронхоскопію, ультразвукове дослідження внутрішніх органів. За необхідності, завжди є можливість проведення консультації вузькими спеціалістами (невропатолога, окуліста, ендокринолога, хірурга та ін.).

Покази до ургентної госпіталізації в кардіологічне відділення

 1. Інфаркт міокарду;

 2. Нестабільна стенокардія;

 3. Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця;

 4. Гостра лівошлуночкова недостатність;

 5. Набряк легень;

 6. Гіпертонічний криз, що не купірується;

 7. Перикардит.

Показання до планової госпіталізації в кардіологічне відділення

 1. Хронічна форма ішемічної хвороби серця (стабільна стенокардія напруги, дифузних кардіосклероз);

 2. Есенціальна та різноманітні вторинні артеріальні гіпертензії;

 3. Ревматичні захворювання;

 4. Міокардити;

 5. Вади серця різноманітного походження;

 6. Інфекційний ендокардит;

 7. Серцева недостатність різноманітного походження;

 8. Колагенози в активній фазі;

 9. Кардіоміопатії.

Клініко – діагностична лабораторія задовольняє потреби обстеження кардіологічних хворих у повній мірі (загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, аналіз крові на глюкозу, тропоніновий тест, МНВ, ліпідограмма, коагулограмма та ін.).

У відділенні впроваджено найсучасніші методи діагностики та лікування хвороб серця, а саме:

Системна тромболітична терапія. У 2008 році на базі кардіологічного відділення КУ „СМКЛ №1” був створений тромболітичний центр, так як з року в рік відмічається тенденція до підвищення захворюваності, інвалідності та смертності від гострого інфаркту міокарду. Щорічно проводиться до 70 системних тромболізисів (2013 р. – 62, 2014 р. – 65, 2015 р. – 71) хворим на гострий інфаркт міокарду, що дає змогу знизити інвалідність і смертність від гострого інфаркту міокарда на 10-15 %., та покращити якість житття.

Черезстравохідна електрокардіостимуляція. З 2000-х року на базі відділення проводиться черезстравохідна електрокардіостимуляція ( ЧСЕКС), метою якої є немедикаментозне або комбіноване лікування таких порушень ритму, як пароксизмальна форма тріпотіння передсердь, реципрокних АV-вузлових тахікардій, у тому числі при синдромах передчасного збудження шлуночків; проведення навантажувальних проб з метою виявлення ІХС, визначення функціонального класу стенокардії, а також оцінки адекватності медикаментозного лікування ішемічної хвороби серця; проведення неінвазивного електрофізіологічного дослідження серця при підозрі на наявність у хворого синдрому слабкості синусового вузла та прихованому синдромі Вольфа-Паркінсона-Уайта для виявлення допоміжних шляхів проведення імпульсу з передсердь на шлуночки.

Холтерівський моніторинг ЕКГ – це метод безперервної реєстрації роботи серця на ЕКГ протягом доби у звичних умовах активності пацієнта. Метод не є інвазивним. Проводиться в амбулаторному режимі та дозволяє оцінювати діяльність серця в умовах звичайної активності пацієнта (реакція на фізичну, емоційну активність, стан серцевого ритму під час сну, ритм і провідність серця протягом доби та більш тривалого часу. У нашому відділення дане обстеження проводиться протягом останніх 2 років.

Відділення активно співпрацює з обласним кардіологічним диспансером, НІ серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, Медичним інститутом Сумського Державного Університету. Проводиться консультативний прийом хворих з участю співробітників кафедри внутрішніх хвороб Медичного інституту. Кардіологічне відділення являється однією з навчальних баз для підготовки лікарів –інтернів за фахом сімейна медицина, терапія.

У відділенні проводяться міжнародні мультицентрові дослідження. Лікарі відділення систематично публікують друковані роботи у фахових наукових виданнях.

Наші висококваліфіковані фахівці надають компетентні поради щодо корекції способу життя, факторів ризику серцево-судинних хвороб, харчування, що безумовно допомагає зберігати здоров’я та працездатність наших пацієнтів. Головним та пріоритетним нашим завданням, не дивлячись на час стандартизації, залишається індивідуальний та комплексний підхід до кожного пацієнта. У відділенні кардіології панує атмосфера доброзичливості та чуйності, що безумовно, є додатковим фактором одужання пацієнтів.