ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ

 

Завідувачка відділенням променевої діагностики Лукьяненко Людмила Павлівна, лікар вищої категорії

Відділення променевої діагностики  включає  рентгенодіагностичну  службу та кабінети ультразвукової діагностики.

Основні напрямки роботи відділення:

1) проведення діагностичних рентгенівських  та ультразвукових досліджень в поліклініці та стаціонарних відділеннях лікарні;

2) надання цілодобової діагностичної допомоги ургентним хворим в рентгенівському кабінеті стаціонару та травмпункту

3) надання консультативної та організаційно-методичної допомоги лікувальним закладам  міста в розрізі рентгенодіагностики (консультації міського рентгенолога)

4) підготовка лікарів-інтернів..

 

В структурі відділення шість рентгенодіагностичних кабінетів

- рентгенкабінет приймального відділення надає допомогу ургентним хворим

- рентгенкабінети № 1-3 надають допомогу пацієнтам поліклінічного та стаціонарних відділень

- рентгенкабінет травмпункту надає допомогу відвідувачам міського травмпункту

-флюорографічний кабінет, де проводяться профілактичні рентгенівські обстеженні органів грудної порожнини(флюорографія)

Рентгенкабінети оснащені усіма стаціонарними рентгенодіагностичними апа-ратами, чотири з яких з цифровою обробкою зображення та чотирма  пересувними рентгенівсь-кими апаратами для проведення досліджень в умовах реанімації та операційних(один з них сучасний цифровий мобільний рентгенапарат для проведення операційних втручань під  рентгенівським контролем)

Перелік рентгенологічних досліджень, що виконуються у відділенні променевої діагностики:

- рентгенодіагностичні дослідження органів грудної клітки(діагностичні та профілактичні)

- рентгенодіагностичні дослідження органів травлення

- рентгеноскопія шлунку та дванадцятипалої кишки

- рентгеноскопія стравоходу

- хол ангіографія інтраопераційна

- іррігоскопія

- рентгенографія органів черевної порожнини оглядова

-  рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи

- рентгенологічні дослідження, що застосовуються в урології та гінекології

- урографія внутрішньовенна

- ретроградна пієло-,цисто-,уретрографія

- гістеросальпінгографія

- складні та спеціальні рентгенологічні дослідження

- рентгенологічні дослідження, які поєднані з хірургічними маніпуляціями

В структурі відділення два кабінети ультразвукової діагностики (стаціонару та поліклініки)

Кабінети укомплектовані апаратами для УЗ-діагностики ,які оснащені кількома датчиками, що дозволяє проводити дослідження у сірій шкалі, використовувати доплерівськи методики.

Перелік ультразвукових  досліджень, що виконуються у відділенні променевої діагностики:

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження гепатобіліарної системи ( печінка, жовчний міхур, протоки, підшлункова залоза, селезінка)

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи

- у чоловіків: нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза, яєчка

- у жінок: нирки, матка з яєчниками

 Ультразвукові дослідження поверхневих органів (щитовидна залоза, молочні залози тощо)

Ультразвукові дослідження органів грудної клітки

  • ехокардіографія з допплерівським аналізом

Роботу відділення променевої діагностики забезпечує висококваліфікований медичний персонал:

Лікарі:

Лукьяненко Людмила Павлівна - лікар – рентгенолог, завідувачка відділенням променевої діагностики

Щербак Ірина Сергіївна  - лікар - рентгенолог вищої категорії

Гайворонський Євген Олександрович – лікар УЗД вищої категорії

Гладунець Людмила Миколаївна – лікар - рентгенолог першої категорії.

Рентгенлаборанти  - 18 осіб, з них:

Вища категорія – 8 осіб

Перша категорія – 4 особи

Друга категорія -  4 особи

Медичні сестри – 2 особи з вищою категорією.

Молодший медичний персонал – 6 осіб.

Кваліфіковані рентгенологічні обстеження органів грудної клітки, кістково-суглобової системи, органів черевної порожнини, рентгеноскопічні дослідження шлунково-кишкового тракту та органів грудної клітки населенню з метою ранньої діагностики та профілактики захворювань проводяться в рентгенологічному відділенні лікарні.

Наявність сучасної апаратури та висококваліфікованого медичного персоналу дозволяє проводити всі види рентгенологічних обстежень в найкоротший термін, що позитивно позначається на подальшому лікуванні та здоров’ї людини.